Het Kolkje bij de Zeedijk geschilderd door Willem Alexander Knip.

Willem Alexander Knip (1883-1967) was een Gooise schilder. Dat was meer bepaald door zijn woonplaats in Laren, waar hij zich in 1905 vestigde. Hij schilderde niet de traditionele Gooise motieven van Larense binnenhuizen en handwerkende vrouwtjes voor de haard. Hij had een bredere zienswijze, hij hield van kleur, hij was een impressionist.

Knip schilderde zijn landschappen, havens en dorpsgezichten in een impressionistische trant. Hij hanteerde wel een vlot penseel, maar zijn kleuren waren nog donker. Ook zijn ateliergenoot Derk Meeles (1872-1958) ontwikkelde zich als Gooise meester tot een schilder met een losse, vlotte stijl en met een levendig kleurgebruik. Hij werd later zelfs een meer zuiver impressionist dan de meeste van zijn collega’s.

Het ging Willem Knip aardig voor de wind in ’t Gooi. In 1912 kon hij een stukje grond kopen aan de Jagersweg. Maar Nederland was zo langzamerhand te klein geworden voor de onrustige Knip. Het landschap en het licht van de omliggende Europese landen lokte. In de jaren twintig en dertig pakte hij regelmatig zijn koffers om voor kortere of langere tijd in het buitenland te werken. Vooral Frankrijk, Italië en Spanje waren favoriet.

Daarbij werd hij als impressionist steeds weer aangetrokken door het spiegelende water en de activiteiten rond de boten. De Bretonse havens van Knip zijn goede voorbeelden – ze tonen soms verwantschap met die van zijn artistieke vriend Hendrik Jan Wolter (1873-1952) –, maar ook zijn knappe weergaven van het drukke bootverkeer in de grachten van Venetië zijn bekend.

Knip exposeerde volop en deed mee aan buitenlandse tentoonstellingen in Oslo, Liverpool, Pretoria, Buenos Aires en Toronto. Hij werd in 1942 onderscheiden met de St.-Lucasprijs en in 1953 met een medaille van kunstenaarsgenootschap Arti et Amicitiae te Amsterdam. Hij was niet alleen lid van deze vereniging, maar vervulde hier ook een bestuursfunctie. Dat gold ook voor de Gooische Schildersvereeniging. Voorts was hij nog lid van St.-Lucas te Amsterdam.