Jürgen Leippert (1944) straatje in Zandvoort.

Jürgen Leippert richtte zich in zijn academietijd aan de Hochschule für Bildende Künste te Berlijn juist niet op pop-art en conceptuele kunst. Hij volgde acht jaar lang lessen in figuurstudie en naakt. Daarmee zette hij zich af tegen de modieuze kunststromingen van zijn tijd en concentreerde zich vanuit de klassiek-moderne gedachte op het schilderen van de zichtbare werkelijkheid. Voor een belangrijk deel ontwikkelde hij zich op eigen kracht tot een kunstenaar die ‘en plein air’ werkt.

Na zijn academietijd (1964-1972) begon Leippert tentoon te stellen in West-Duitsland. Daarnaast ging hij reizen om zijn kennis over de schilderkunst te vergroten. Hij bezocht Amsterdam, Londen, Madrid, New York, Parijs, Rio de Janeiro, Wenen. Het landschap en de topografie deed daarmee zijn intrede in zijn grote oeuvre. In 1994 te New York ontmoette hij de kunstenaar Ernst Voss (Johannesburg, 1959) – toen lid van de After Naturegroep – met wie hij dezelfde masculiene schildersdrift deelde. Door deze vriendschap werd Nederland een land waarnaar hij steeds weer terugkeerde.
Leipperts contact met de kunstenaars van de After Nature-groep en hun kring bracht hem ook naar Katwijk. Zijn stijl laat zich omschrijven als expressionistisch impressionisme, waarbij vooral het individu van de schilder naar voren moet komen. Zijn onderwerpskeuzen zijn ongeromanti¬seerd hedendaags. In zijn werken zoekt hij het ritme van kleur en beweging. Compositie en penseelstreek brengt hij weergaloos in harmonie.

Het oeuvre van Jürgen Leippert valt eigenlijk uiteen in twee hoofdgroepen: zijn composities en zijn werken naar de natuur. Bij beide groepen ligt de observatie van de zichtbare werkelijkheid aan de basis, maar zijn ‘Kompositionen’ komen voort uit de fantasie. Het zijn voorstellingen waaraan hij vaak jaren heeft gewerkt.