Fietsers op de Lekkerebrug (deze loopt parallel en ter hoogte van de Brouwersgracht over de Prinsengracht.

Dit zegt Frans over zichzelf:

Ik geloof niet in uitvoerige manifesten. De schilderijen kunnen eerlijker voor zichzelf spreken dan wat ik er ook over zou kunnen zeggen.

Ik schilder uitsluitend datgene waarmee ik me emotioneel sterk verbonden voel. Er zijn bepaalde onderwerpen waar ik me toe voel aangetrokken en waar ik steeds weer op terug kom. Wat mij altijd heeft gefascineerd zijn grote steden met hun levendige structuur van gebouwen, wegen, waterpartijen, bomen, auto’s en natuurlijk mensen.

En-plein-air

Ook houd ik ervan ‘en-plein-air’ te schilderen. Als kind woonde ik aan de rand van de stad, daar waar stad en platteland in elkaar overgaan. Misschien dat ik daardoor van tijd tot tijd de drukte van de stad ontvlucht om in de natuur buiten te schilderen. Het karakter van en plein air gemaakte schilderijen wordt bepaald doordat ze tamelijk snel moeten worden voltooid, voor het licht verandert, en vaak zijn ze klein. De beste plein air schilderijen hebben een spontane kwaliteit dat het moment treft, of een fris inzicht biedt in een vertrouwde situatie.

Het portret

Naast stadsgezichten en landschappen schilder ik portretten. Het portretschilderen is voor iedere schilder een grote uitdaging waarbij het erom gaat het wezen van een mens te treffen en in verf tot leven te brengen.

Invloeden

De pure opwinding die voortkomt uit het in verf uitdrukken van visuele illusies van de zichtbare wereld is de voornaamste beweegreden voor mijn werk.

Ik ben door vele bronnen beïnvloed. Een selectie hiervan:

  • De Meesters van Nederlandse Barok, Vermeer en Rembrandt
  • De Hollandse Impressionisten Breitner, W. Maris, W.B. Tholen, H.J. Weissenbruch, W. de Zwart, I. Israels en F. Arntzenius
  • De post-impressionist Vincent van Gogh
  • De laat-impressionisten C. Vreedenburgh en J.H. van Mastenbroek
  • De abstract expressionist Willem de Kooning
  • Mijn docent Co Westerik

De vraag of en waar mijn werk in de hedendaagse, moderne kunst zou zijn in te passen interesseert me niet zo. Door de jaren heen heeft mijn werk zich ontwikkeld van pogingen modern te zijn tot het creëren van schilderijen vanuit mijn idee over hoe een schilderij er hoort uit te zien. Dat idee wordt gevoed en gevormd door ieder schilderij dat ik zie.

De kritiek die ik wel eens op mijn werk krijg is dat het niet ‘vernieuwend’ zou zijn. Ik heb bij het schilderen eerlijk gezegd niet zo’n last van het idee met mijn werk de schilderkunst te moeten vernieuwen. Ik vind zaken als compositie, verfbehandeling, kleurgebruik, tonaliteit en atmosfeer veel belangrijker.

Tijdens de twintigste eeuw werd de schilderkunst gekenmerkt door een opvallende drang tot vernieuwing, die vele modieuze ‘ismen’ heeft opgeleverd. Misschien dat men in de 21ste eeuw tot het inzicht komt dat het op zeker moment vernieuwend kan zijn voor de verandering eens niet vernieuwend te zijn.

Drang tot vernieuwing brengt naar mijn idee niet per definitie opwindende kunstuitingen voort.