Herengracht in Amsterdam door D.Mühlhaus (1907-1981).

Vanaf 1930 wijdde Daan of Daniel Mühlhaus zich aan de schilderkunst. Hij werd aanvankelijk beïnvloed door de schilders van de Haagse School. De Dordtse schilder Cor Noltee was een belangrijk figuur die hij in 1937 leerde kennen.

Mühlhaus kwam in contact met andere Dordtse schilders waaronder M.P. Reus . Met Jan Korthals maakte hij een studiereis naar Parijs waardoor in zijn werk een min of meer impressionistische toets te herkennen was.