Imposant Amsterdams havengezicht van Cornelis Vreedenburgh (1880-1946). Het schilderij is gemaakt in 1928 en het stoomschip dat te zien is, heet SS Kalmar. De SS Kalmar was in 1895 gebouwd door Schiff- & Maschinenbau AG Germania te Kiel in opdracht van de rederij H.M. Gehrckens te Hamburg.

Het archief van de haven van Amsterdam alsook de scheepstijdingen zoals gepubliceerd in kranten, tonen aan dat het schip op 17 oktober 1928 aankwam in het westelijk havengebied van Amsterdam vanuit Brahestad (Finland). Een week later op 24 oktober 1928 vertrok het vanuit Amsterdam naar de thuishaven in Hamburg. Het schïp vervoerde vermoedelijk hout dat in Finland was ingeladen. Het ligt dan ook voor de hand dat het schip in de Houthaven in Amsterdam lag hetgeen mij bevestigd wordt door het stadsarchief Amsterdam dat aangeeft dat de vele masten op de achtergrond van binnenvaartschepen zijn die daar ook aanlegden. Verder is duidelijk te zien dat er hout uit het schip wordt geladen.

Vreedenburgh was eerst huisschilder bij bij zijn vader. Later schilderde, aquarelleerde, tekende en etste hij stadsgezichten, zeestranden, weidelandschappen en gezichten van de meren de Kaag, Loosdrecht etcetera.

Zijn werk is opgenomen in collecties van het Centraal Museum Utrecht: Stedeliik Van Abbemuseum Eindhoven, Singer Museum Laren (N.H.) en Rijksmuseum ‘Zuiderzeemuseum’ Enkhuizen.