Ondanks de naam van mijn website, vertegenwoordigt mijn collectie werk van verschillende kunststromingen. Hieronder een kort overzicht:

Stroming Beschrijving Kunstenaar (in mijn verzameling)
Impressionisme Deze stroming in de schilderkunst is in de tweede helft van de 19’eeuw ontstaan  in Frankrijk. Ze begon als een tegendraadse  beweging tegenover de toen algemeen gewaardeerde (en officieel door de staat erkende) Classisistische Academische kunst. Uiteindelijk ontwikkelde het Impressionisme zich tot een totaal nieuwe stijl die aan de wieg stond van het modernisme  van de twintigste eeuw.
Typerende aspecten van het impressionisme zijn de gerichtheid op de beleving van het moment (‘impressie’) en de keuze voor thema’s uit het ‘moderne leven’, de bijzondere aandacht voor lichteffecten en kleur en de schetsachtige werkwijze. Ook het werken in de openlucht is vernieuwend. De meest bekende impressionist is Claude Monet.
Cornelis Vreedenburgh, zie hier
Neo-impressionisme Neo-impressionisme is een benaming voor een schilderstijl die in het midden van de jaren 1880 ontstond in Frankrijk met Georges Seurat en Paul Signac als belangrijkste initiators. Het neo-impressionisme gaat uit van een schildertechniek waarbij geen streken of vlakken op het doek worden aangebracht, maar stippen (pointillisme) of eventueel streepjes (divisionisme). Die stippen of streepjes werden niet meer gemengd op het palet, maar in verschillende combinaties in pure kleuren naast elkaar geplaatst. Jo Koster, zie hier
Fauvisme De benaming komt van fauves: wilde dieren en werd door de Franse journalist-criticus Louis Vauxcelles gegeven aan de kunstenaars die zich in 1905 schaarden rond Henri Matisse in het Herfstsalon in Parijs. Dat waren: Raoul Dufy, Albert Marquet, André Derain, Georges Braque, Maurice de Vlaminck en later Kees van Dongen.
Matisse omschrijft het louter picturale karakter als ‘de inspanning om het schilderen uitsluitend te herleiden tot de kleur en enkele fundamentele elementen, voornamelijk lijnen en ritmen’.
Roland van den Berg, zie hier
Luminisme Het luminisme is een stroming in de schilderkunst, vooral in België, die ontstaan is vanaf 1904 vanuit het postimpressionisme, waarin ook elementen van het realisme en het impressionisme aan bod kwamen.
Het luminisme legt, door een optische mengeling van de kleuren, de nadruk op sterke lichteffecten en heeft veel overeenkomsten met het pointillisme. De werken vertoonden door hun nauwkeurige tekeningen en de opbouw van de composities de academische vorming van de kunstenaars. De kunst benadert hier de wetenschap door de bijna mathematische benadering van de picturale techniek.
Prof Hendrik Jan Wolter, zie hier
Geometrisch/de Stijl Een van de meest ingrijpende ontwikkelingen aan het begin van de 20ste eeuw was dat veel kunstenaars de uitbeelding van de werkelijkheid lieten voor wat ze was. Ze gingen abstract schilderen. Dit proces naar abstractie is goed te zien in het werk van Piet Mondriaan. Zijn vroege werk is nog sterk gebaseerd op de waarneming van de realiteit: hij schildert wat hij ziet. Geleidelijk wordt zijn werk steeds abstracter, totdat er alleen horizontale en verticale lijnen overblijven. Louise Loeber, zie hier
Expressionisme Voorafgegaan door Van Gogh, stellen kunstenaars hun emoties centraal in de kunstwerken die zij maken, met een directe wijze van werken. Felle kleuren – vaak andere kleuren dan in werkelijkheid – en een heftige manier van schilderen zijn daarvan de kenmerken. De nadruk ligt op het gevoel. Jurgen Leippert, zie hier
Modernisme Modernisme is het totaal van vernieuwende stromingen in de kunsten en de westerse maatschappij die vanaf het eind van de 19e eeuw opkwamen als reactie op het estheticisme en realisme in de toenmalige kunst. Vanaf de helft van de twintigste eeuw ging het modernisme over in het postmodernisme, dat deels een reactie op en deels een radicale voortzetting van het modernisme is. Vooral na de Eerste Wereldoorlog komen de modernisten in verzet tegen de traditionele opvattingen en vormen van kunst, architectuur, literatuur, geloof, sociale organisatie en het dagelijks leven. De moderne roman, het moderne toneel, de architectuur en de poëzie moesten vernieuwd worden zodat zij de moderne geïndustrialiseerde maatschappij beter weerspiegelden. Dirk Smorenberg, zie hier
Overzicht van stromingen welke in mijn kunstcollectie vertegenwoordigd zijn