Kunst is in wezen de bevestiging, de zegening en vergoddelijking van het bestaan