Van 2 maart – 6 juni 2021, besteed het Singer museum in Laren aandacht aan de Ploeg.

In juni 1918 richten enkele Noord-Nederlandse avant-gardisten Groninger Kunstkring De Ploeg op. Onder hen zijn Jan Altink, Johan Dijkstra en Jan Wiegers. Zoals het Groninger boerenland jaarlijks wordt omgeploegd, willen zij de beeldende kunst een nieuwe impuls geven. Kunst moet volgens hen uitdrukking geven aan de nieuwe tijd.

In 1920 sluit Jan Wiegers in Zwitserland vriendschap met de grote Duitse expressionist Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938). Vervolgens introduceert Wiegers diens ruwe penseelvoering en felle kleurgebruik bij zijn Groningse collega’s. Ieder van hen geeft een eigen invulling aan het expressionisme. En net als Kirchner experimenteren de Groningers ook met nieuwe schildertechnieken en materiaalgebruik.

Dankzij twee schenkingen is deze belangrijke Nederlandse avant-gardebeweging in de collectie van Singer Laren vertegenwoordigd. In 1996 wordt hiervoor de basis gelegd met de overdracht van twee schilderijen door de erven van de Rotterdamse cabarethistoricus en kleinkunstenaar Alex de Haas (1896-1973). In 2014 zijn met de omvangrijke schenking van Renée Smithuis nog eens zeven Ploeg-schilderijen aan de museumcollectie toegevoegd.

Vanaf het voorjaar van 2022 vormt het expressionisme van De Ploeg een vast onderdeel van de collectiepresentatie in de nieuwe Nardinczalen van Singer Laren.

De aanleiding voor deze presentatie van alle Ploegwerken uit de collectie van Singer Laren is de recent verschenen uitgave De Ploeg extra muros van Stichting De Ploeg. Deze publicatie is verkrijgbaar in de Singer Shop.